Általános Szabályzat


Jogi alapelvek

 

Felhasználó azzal, hogy megnyitja az ÓcsaPortál.hu címen elérhető honlap bármelyik oldalát, elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek tartja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználó.

Az ÓcsaPortál.hu weboldalon található teljes tartalom az ÓcsaPortál.hu weboldal tulajdonosának szellemi tulajdona. Az ÓcsaPortál.hu fenntart minden, a honlap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. Az ÓcsaPortál.hu előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek feldolgozása és értékesítése. Az oldal tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezre menthető vagy kinyomtatható, de ebben az esetben sem jogosult a honlap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

Az ÓcsaPortál.hu oldalai teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá az ÓcsaPortál.hu előzetes írásbeli engedélye nélkül a honlap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az ÓcsaPortál.hu követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

Az oldaltól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet úgy, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, és az oldalra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A honlapon más weboldalak felhasznált hírei és fotói szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

Az ÓcsaPortál.hu a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Az ÓcsaPortál.hu weboldal tulajdonosa semmilyen természetű felelősséget nem vállal a weboldalon megjelenő adatok pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, a honlapon elérhető információk, dokumentációk vagy más írott anyagok tekintetében. Az ÓcsaPortál.hu weboldal tulajdonosa nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez az ÓcsaPortál.hu weboldal kapcsolódik, vagy amelyekre hivatkozik.

Az oldalakon közzétett információk (ideértve különösen a hozzászólásokra, kérdésekre érkezett válaszokat is) tájékoztató jellegűek, azok tanácsadásnak nem minősülnek, ezért felhasználásuk esetén az oldal szerkesztőjét illetve üzemeltetőjét semmilyen felelősség nem terheli.

A Felhasználó az ÓcsaPortál.hu weboldalon bárminemű tartalom feltöltésével feltétlen hozzájárulását adja ahhoz, hogy ezen tartalmakat az ÓcsaPortál.hu weboldal tulajdonosa tevékenysége során bármely módon, akár részben, akár egészben felhasználja. A felhasználás csak úgy történhet, hogy a Felhasználó ne legyen azonosítható, kivéve, ha Felhasználó külön kérésére a forrást meg kell jelölni.

Az ÓcsaPortál.hu weboldal tulajdonosa nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében vagy más hasonló ok folytán keletkeztek.

Az ÓcsaPortál.hu weboldal tulajdonosa nem vállal felelősséget a Felhasználó által okozott hibákért, ill. azért, ha más felhasználók számára hozzáférhetővé tett adatokat e Felhasználók rendeltetésellenesen használják fel. Nem vállal felelősséget olyan követelésekért, melyek a honlap használatából vagy abból adódtak, hogy a Felhasználó megbízott olyan információban és/vagy egyéb más anyagban, amely a weboldalon keresztül érhető el, vagy amelyet más felhasználók juttattak el részére. Előfordulhat, hogy az oldal használatából adódóan más Felhasználók, és/vagy jogosulatlan személyek (hackerek) hozzáférnek és visszaélnek a Felhasználóra vonatkozó információkkal. Az ÓcsaPortál.hu weboldal tulajdonosa nem vállal felelősséget olyan visszaélésekért, melyeket más Felhasználók vagy engedély nélküli Felhasználók követtek el a Felhasználóra vonatkozó olyan információival és/vagy más anyaggal kapcsolatban, amit ő tett közzé, vagy juttatott el más Felhasználók részére a weboldalon keresztül.

 

Adatkezelés

Felhasználó az ÓcsaPortál.hu weboldalt általában mindenfajta személyes jellegű információ megadása nélkül meglátogathatja, megismerkedhet az oldal anyagaival, szolgáltatásaival. Egyes szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükségesek lehetnek olyan információk is, amelyek személyiségi jogokat érintenek. A személyes információk megadásakor a Felhasználók beleegyeznek abba, hogy adataikat a kért szolgáltatás teljesítése érdekében azonosításukra felhasználjuk.

A Felhasználók személyes adatait az ÓcsaPortál.hu weboldal tulajdonosa csak és kizárólag a Felhasználó által által megismert célra veszi igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül - a törvényben előírt kivételektől - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át.

Minden olyan esetben, amikor az ÓcsaPortál.hu személyes adatokat kér a Felhasználótól, a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után Felhasználó szabadon dönthet arról, megadja-e a kért információkat. Amennyiben nem adja meg személyes adatait, olykor előfordulhat, hogy nem tudja az adott, személyes adat megadásához kötött szolgáltatást igénybe venni. Ezen szabályzat a látogatók nem nyilvánosságra szánt, hanem az ÓcsaPortál.hu rendelkezésére bocsátott személyes adatainak védelmével kapcsolatos. Ha valamely Felhasználó önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét, az ilyen információkra a szabályzat hatálya nem terjed ki.

Felhasználó kérésére személyes adatait az ÓcsaPortál.hu törli nyilvántartásából, Felhasználó tudtára hozva azt, hogy bizonyos szolgáltatásokat nem fog tudni igénybe venni, melyhez adatai kapcsolódtak.

Az ÓcsaPortál.hu a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján jár el. További kérdéssel, illetve észrevétellel keresse az ÓcsaPortál.hu szerkesztőségét a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát." title="Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.">Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen

 

Általános Fórum Szabályzat

A fórum az ÓcsaPortál.hu tulajdona. Felhasználó azzal, hogy megnyitja az ÓcsaPortál.hu címen elérhető fórum bármelyik oldalát, elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek tartja az alábbi feltételeket. A fórum teljes körűen csak regisztrációval használható, ám egyes kategóriái és az azokon belül levő témák regisztráció nélkül is olvashatók, de hozzászólni csak belépés után lehetséges.

Regisztrált felhasználó az a természetes személy, jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek képviseleti joggal rendelkező tagja, munkatársa, megbízottja, aki a fórumok tartalmának módosítására - hozzászólás közzétételére - lehetőséget kap a fórumok üzemeltetőjétől; megértette, magára nézve kötelezőnek tartja az Általános Szabályzatban foglaltakat.

A fórumokat minden Felhasználó saját kizárólagos felelősségére használja. Felelős a felhasználói nevével végrehajtott műveletekért, valamint az ezt védő jelszava biztonságban tartásáért. A Fórumok használata során nem módosíthatja a rendszer megjelenését, működését. Az erre vonatkozó kísérletek is kizárást és egyéb jogi következményeket vonhatnak maguk után. Amennyiben Felhasználó tudomására jut, hogy ezen adatait más személy illetéktelenül használja, azonnal lépjen kapcsolatba szerkesztőségünkkel: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát." title="Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.">Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az ÓcsaPortál.hu nem garantálja a fórumok folyamatos rendelkezésre állását, üzemszerű működését; nem vállal felelősséget az üzemszünet, vagy más technikai leállás-; valamint az egyes hozzászólásokban esetlegesen elhelyezett romboló jellegű programok, alkalmazások – például: vírusok, férgek, makrók, továbbá az egyéb, fel nem sorolt programok, alkalmazások – okozta közvetlen, vagy közvetett károkért; mindazonáltal kijelenti: a lehetőségeihez mérten mindent megtesz ezek enyhítése, elkerülése érdekében.

 

Felhasználó tetszőleges azonosítót (nick-et) választhat magának, az alább felsoroltakon kívül:

 • -védett név, elnevezés,
 • -kortárs vagy történelmi – magyar vagy külföldi – közszereplő, közismert ember neve, művész- vagy beceneve
 • -más jogos és méltányolható érdekeit sértő név, elnevezés
 • -obszcén vagy trágár kifejezés
 • -rasszista, mások lelkiismereti-, vallási-, nemzeti-, nemzetiségi hovatartozását gyalázó vagy sértő kifejezés,
 • -burkolt vagy nyílt reklámhordozó kifejezés
 • -az ÓcsaPortál.hu weboldalon már létező, vagy ahhoz a megtévesztésig hasonlító azonosító
 • -az azonosító nem tartalmazhat telefonszámot, IP címet, e-mail címet, FTP szerver címét, weboldal címét és konkurens fórum szolgáltatás címét
 • -az azonosító nem tartalmazhat indokolatlan karaktert és csupa nagybetűt

Természetes személy választhatja saját nevét, művész- vagy becenevét; jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet választhatja saját közhitelesen nyilvántartott elnevezését, rövidített elnevezését azonosítóként, ha nem létezik még az ÓcsaPortál.hu oldalon azonos nevű, vagy ahhoz a megtévesztésig hasonlító azonosító.

Ezen regisztrált felhasználók kötelesek lehetővé tenni az ÓcsaPortál.hu megbízottjainak, moderátorainak, a névhasználatra való jogosultságuk ellenőrzését. Az ellenőrzés módjáról és menetéről az érintettek elektronikus levélben kapnak tájékoztatást. Az ellenőrzés időtartamára az üzemeltető felfüggesztheti az ily módon regisztrált felhasználó közlési lehetőségeit. 72 óra elteltével amennyiben az ellenőrzést nem tette lehetővé az érintett, vagy nem tudta bizonyítani a névhasználati jogosultságát azonosítóját az üzemeltető törli.

Névazonosság esetén a később regisztráló felhasználó köteles jól felismerhető megkülönböztető toldalékot, jelet eszközölni azonosítóján.

Különösen méltányolható egyéni, vagy közérdeket jelentő esetekben az ÓcsaPortál.hu felkérheti azonosítójuk megkülönböztetésére vagy átnevezésére ebben érintett regisztrált felhasználóit.

Amennyiben az érintettek ésszerű időn belül nem jutnak egyezségre, abban az esetben az üzemeltető jogosult:

 • -minden érintett közlési lehetőségeit felfüggeszteni,
 • -egy- vagy több érintett azonosítóját átnevezni közlési lehetőségeik fenntartása mellett
 • -minden érintett azonosítóját törölni.

Amennyiben egy regisztrált felhasználó - akár az azonosítójában, bemutatkozásában, hozzászólásaiban -, valós személyére vonatkozó bármilyen adatot tesz közzé az ÓcsaPortál.hu fórumain tudomásul veszi, hogy az bárki által ellenőrizhető, tárolható, felhasználható, és az ebből eredő közvetlen vagy közvetett károkért az üzemeltető nem vállal felelősséget.

Az ÓcsaPortál.hu weboldal tulajdonosa saját belátása és érdekei szerint szabadon rendelkezik bármelyik fórumán közzétett hozzászólással, ideértve az egyes hozzászólások részét vagy egészét képező tudományos-, műszaki-, irodalmi-, vizuális-, hang- és szoftveralkotások tárolását, vagy törlését is. A hozzászólás közzétételével a regisztrált felhasználó lemond - az ÓcsaPortál.hu bármely fórumán, bármilyen formában közzétett – hozzászólása feletti rendelkezési jogáról; anyagi vagy más jellegű követelést a későbbiekben ezek tárolására, törlésére, vagy ezek elmaradására; megsemmisülésére alapozva nem támaszthat.

Az ÓcsaPortál.hu a Fórumon közzétett adatokért, képekért, szövegekért, sem más információhordozókért felelősséget nem vállal. Vonatkozik ez az avatar képekre is. Az avatar képek nagysága maximum 300x300 pixel nagyságú lehet. A kép nem tartalmazhat személyes adatot, reklámot, vallási, politikai és tiltott jelképeket, pornográf ábrát.

A Fórumba csak olyan tartalmak tölthetőek fel, amik nem sértik harmadik személy szerzői jogait, a feltöltött tartalmakért felhasználó vállalja a felelősséget.

Az ÓcsaPortál.hu Fórumán közzétett információk nem sérthetik a Magyarországon hatályos törvényeket.

A Fórum reklámtevékenység folytatására nem használható. Nem tölthető fel semmilyen a hatályos jogszabályokba ütköző tartalom. Nem helyezhető el a Fórumon az olvasó-,vagy a rendszer működését befolyásoló kód.

A hozzászólások valóságtartalmáért az ÓcsaPortál.hu semmilyen felelősséget nem vállal; azonban ha egy adott hozzászólás saját – vagy más – jogos és méltányolható érdekeit sérti, illetve közérdeket sérthet, azt indoklás nélkül törölheti.

A Fórum moderátorainak joga van törölni azokat a fórumhozzászólásokat, amelyek megsértik a szabályzat pontjainak egyikét, vagy amelyek megsértik a moderálási alapelvek valamelyikét,  e szabályok súlyos megszegését követően az ÓcsaPortál.hu a felhasználói azonosítót korlátozhatja vagy megszüntetheti.

ÓcsaPortál.hu felhívja minden regisztrált felhasználójának figyelmét arra: alaposan és körültekintően mérlegeljék, milyen tartalommal, milyen formában teszik közzé hozzászólásaikat!

Az ÓcsaPortál.hu fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy technikai vagy egyéb okokból a Fórumszolgáltatást vagy annak egy részét korlátozza vagy felfüggessze.

 

Az ÓcsaPortál.hu weboldal tulajdonosának joga van a Felhasználási feltételek módosítására. A módosítást követően a weboldal használata a szabályzat módosításának elfogadását jelenti.

 

Megosztás

Programok