Meghívó testületi ülésre

Értesítem, hogy Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 30-án 16 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében  (kérjük a pontos helyszínről a titkárságon érdeklődni szíveskedjen).

1. Napirend előtti felszólalások

2. Munkaterv szerinti  napirendek

 • 2.1. Tárgy: Beszámoló a „Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központjának 2011. évi tevékenységéről. Előadó: Radványi Judit intézményvezető
 • 2.2. Tárgy: A gyámhatósági munka 2011. évi átfogó értékelése. Előadó: Rupp Józsefné gyámügyi ügyintéző  
 • 2.3. Tárgy: Napközi Otthonos Központi Óvoda támogatási kérelme. Előadó: Szűcs Jánosné Óvodavezető

3. Aktuális napirendek

 • 3.1. Tárgy: Ócsa Város Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről készült intézkedési terv végrehajtásáról.  Előadó: dr.Szabó György jegyző
 • 3.2. Tárgy: Kötvény visszavásárlási kötelezettség átütemezése. Előadó: Bukodi Károly polgármester
 • 3.3. Tárgy: Hozzájárulás az Ócsa  Városüzemeltetési nonprofit Kft.  hitelfelvételéhez. Előadó: Bukodi Károly polgármester    
 • 3.4. Tárgy: Társadalmi Megújulás Operatív Program, TÁMOP-3.1.11-12/1-(Óvodafejlesztés) című pályázat benyújtása. Előadó: Bukodi Károly polgármester
 • 3.5. Tárgy: KMOP-3.3.2.-09-2010-0009 azonosító számú „Hulladéklerakó Rekultivációja Ócsa Városban” című projekt ÁFA kompenzáció önrész biztosítása. Előadó: Bukodi Károly polgármester
 • 3.6. Tárgy: Ócsa Város Közútjainak Fejlődéséért Alapítvány 2011. évi beszámolója Előadó: dr.Buzáné Icsó Zsuzsanna kuratórium elnöke
 • 3.7. Tárgy: Az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelme. Előadó: Sándor István elnök
 • 3.8. Tárgy: Halászy Károly Általános Iskola  2012/2013. tanév csoportalakítási Koncepciója. Előadó: Kovácsné Kovácsi Beáta Általános Iskola Igazgatója
 • 3.9. Tárgy: Tájékoztató a lakossági járdaépítési programról. Előadó: Bukodi Károly polgármester

4. Interpellációk

5. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 • 5.1    Tárgy:  Két ülés óta tett fontosabb intézkedések, valamint jelentősebb  eseményekről tájékoztatás (szóbeli tájékoztatás) Előadó: Bukodi Károly  polgármester, Horváth Tamás alpolgármester

6.  Egyebek

7.  ZÁRT ÜLÉS

Ócsa, 2012. május 24.

Tisztelettel:
Bukodi  Károly

Megosztás

Programok

Bejelentkezés