Hivatali közlemény, Meghívó Testületi ülésre

Értesítem, hogy  Ócsa Város  Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 27-én  16 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében  (kérjük a pontos helyszínről a titkárságon érdeklődni szíveskedjen).

1. Napirend előtti felszólalások

2. Munkaterv szerinti  napirendek

3. Aktuális napirendek

 • 3.1. Tárgy: Támogatási Szerződés a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal. Előadó: Bukodi Károly polgármester
 • 3.2. Tárgy: Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda kérelme csoport számának bővítéséhez. Előadó: dr.Molnár Csaba aljegyző
 • 3.3. Tárgy:      ……/2012.(….)ÖK. rendelet-tervezet Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011.(III.31.) ÖK. rendelet módosításáról. Előadó: dr.Molnár Csaba aljegyző
 • 3.4. Tárgy: Kovács Imréné Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 4. szám alatti lakos panasza. Előadó: dr.Molnár Csaba aljegyző
 • 3.5. Tárgy: Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok értékesítése: Előadó: Bukodi Károly polgármester
  • a.) Dabas, 020/2 hrsz-ú erdő művelési ágú ingatlan,
  • b.) Ócsa, 0310/2 hrsz-ú erdő és rét művelési ágú ingatlan.
 • 3.6. Tárgy: Csatlakozási szándék nyilatkozat csoportos villamos energia közbeszerzésére. Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
 • 3.7. Tárgy: Az Ócsa 089 hrsz-on található rekultivált volt kommunális hulladéklerakó őrzéséről. Előadó: Bukodi Károly polgármester
 • 3.8. Tárgy: 7/2011.(III.9.) BM. számú rendeletben kiírt pályázat megvalósításához szükséges egyéb munkák elvégzéséről. Előadó: Bukodi Károly polgármester
 • 3.9. Tárgy: Kalmár Tibor (2310. Szigetszentmiklós, Ifjúság u. 2/a) telekalakítási tilalom törlési kérelme az Ócsa, Barackos u. 20. szám alatti ingatlanra. Előadó: dr.Szabó György jegyző

4. Interpellációk

 • 4.1. Tárgy: Inczeffy Szabolcs képviselő interpellációja Előadó: Inczeffy Szabolcs képviselő

5. Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 • 5.1. Tárgy: Két ülés óta tett fontosabb intézkedések, valamint jelentősebb  eseményekről tájékoztatás (szóbeli tájékoztatás) Előadó:  Bukodi Károly  polgármester, Horváth Tamás alpolgármester

6. Egyebek

7. ZÁRT ÜLÉS

 

Ócsa, 2012. június 21.

Tisztelettel:
Bukodi  Károly

Megosztás

Programok

Bejelentkezés