Hivatali közlemény, Meghívó Rendkívüli Testületi ülésre

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011.(III.31.) ÖK. rendelet 11.§ (1) bek. a) pontjában a Polgármester úr részére biztosított jogkörben eljárva, figyelemmel az SZMSZ 61.§. (1)-(2) bekezdésében foglalt helyettesítési rendre, rendkívüli képviselő-testületi ülést hívok össze 2012. július 23-án (hétfőn) 13.00 órára, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (kérjük a pontos  helyszínről a titkárságon érdeklődni szíveskedjen)

Napirendi javaslat:

  • 1./ Tárgy: Tulajdonosi döntés az Egressy Gábor Nonprofit Kft. több éve fennálló – szennyvíztisztításhoz kötődő – adósságának rendezéséről Előadó: Bukodi Károly polgármester


Megjelenésére feltétlenül számítok !

Ócsa, 2012. július 18.

Tisztelettel:
Horváth Tamás

Megosztás

Programok

Bejelentkezés